nav-left cat-right
cat-right

Wat is ‘n verdagte handeling in ‘n woonbuurt

Wat is ‘n verdagte handeling in ‘n woonbuurt

Wat is ‘n verdagte handeling in ‘n woonbuurt

1)      ‘n Vreemdeling wat doelloos rondloop en of ‘n voertuig wat dieselfde doen.

2)      ‘n Hoe volume verkeer wat na ‘n spesifieke bestemming beweeg en dan weg beweeg in jou                        woonbuurt.

3)      Snaakse reuke wat uit ‘n gebou of ‘n huis uitkom

4)      Iemand wat met krag of water toevoer peuter sonder identifikasie op persoon of voertuig wat             gemerk is.

5)      ‘n Glas wat breek, iemand wat skreeu, geweerskote of ‘n bakleiery.

6)      Iemand wat nommer plate van ‘n voeruig verwyder of goedere op ‘n voertuig laai, al lyk als in             orde maak net seker.

7) NB!! Onthou ‘n vinnige en akurate beskrywing wat gebeur is noodsaaklik vir                      positiewe optrede deur SAPD en ander instansies.