nav-left cat-right
cat-right

Protect your house / Beskerm jou huis

Protect your house / Beskerm jou huis

Protect your house:

 1. Plan a burglary at your home you will see the gaps.
 2. Lock up your home even if you just going out for a little while.
 3. If you moved to a new home, change all your locks and security codes.
 4. Be sure your alarm wiring is well hidden.
 5. It should always seem that someone is at home.
 6. Notify your neighbors or people in your street if you have a faulty alarm thats being repaired.
 7. Change your locks if you lose keys.
 8. Perform or attempt to inquire about new gardener or housekeeper.
 9. Bury spare keys in foil in a strategic location that is safer.
 10. Don’t leave notes on your door, gate etc. for workers.
 11. Install lights at entrances to your home especially if it’s dark.
 12. Mark your equipment constantly, thieves do not like things that are marked.
 13. Rethink the layout of your garden if there are hiding places for thieves.
 14. Ask identification of anyone who comes into your yard.
 15. Don’t put your full name in a phone book or post box.
 16. If someone calls for help, you should phone the SAP yourself, don’t let that person in your house if you do not know them.
 17. Take your dog for training, its important.
 18. Ask your neighbors to put your bins to use when you go away, it will seem that someone is at home.
 19. Set your home phone’s volume at its lowest when you go on holiday.
 20. A telephone ringing continuously attracts attention.
 21. Lock your own garage even if your car isn’t in it.
 22. Do not leave a ladder or chair to stand out, it makes it easier for the thieves.

Beskerm jou huis:

 1. Beplan ‘n inbraak by jou eie huis jy sal die leemtes sien.
 2. Sluit jou huis selfs al gaan jy net vir n klein rukkie uit.
 3. As jy by ‘n nuwe huis intrek verander al jou slotte asook sekuriteit kodes.
 4. Wees seker jou alarm bedrading is goed versteek.
 5. Dit moet ten alle tye lyk of daar iemand by die huis is.
 6. Laat weet jou bure of mense in jou straat as jy ‘n foutiewe alarm laat herstel.
 7. Vervang jou slotte as jy sleutels verloor.
 8. Doen of probeer navraag doen oor nuwe tuinier of huishulp.
 9. Begrawe spaar sleutels in foelie op n strategiese plek, dit is veiliger.
 10. Moenie notas op jou deur, hek ens. vir werkers los nie.
 11. Installeer ligte by ingange van jou huis veral as dit donker is.
 12. Merk jou gereedskap gedurig, diewe hou nie baie van goed wat gemerk is nie.
 13. Heroorweeg die uitleg van jou tuin as daar baie wegkruip plek vir skelms kan wees.
 14. Vra vir identfikasie van enige iemand wat in jou erf inkom.
 15. Moenie jou volle naam in telefoonboek of posbus aanbring nie.
 16. As iemand hulp soek, bel self SAP, moenie dat persoon in jou huis in kom as jy hom nie ken nie.
 17. Vat jou honde vir opleiding, dit is belanrik.
 18. Vra jou bure om jou asblikke te gebruik as jy weg gaan dit lyk dan of daar iemand by die huis is.
 19. Stel jou huisfoon se volume op sy laagste as jy weggaan met vakansie.
 20. ‘n Telefoon wat aanhoudend lui trek aandag.
 21. Sluit self jou motorhuis al is jou motor nie daar nie.
 22. Moenie ‘n leer of stoele buite laat staan nie dit word dan net makliker gemaak vir die diewe.