nav-left cat-right
cat-right

Make it difficult for car thieves / Maak dit moelik vir motordiewe

Make it difficult for car thieves / Maak dit moelik vir motordiewe

Make it difficult for car thieves
Golden rules that can help you keep your vehicle safe:

 1. Remember if your vehicle has a security system, use it.
 2. Keep vehicle locked at all times.
 3. Park your vehicle in a well-lit area.
 4. Park in busy parking lots.
 5. Do not leave valuables on the seat.
 6. Keep your spare key with you.
 7. Install an alarm in your vehicle if it doesn’t have one.
 8. Put a sticker on your car that says it’s protected by a company.
 9. Install a steering wheel and gear lock
 10. Buy a spare wheel lock. It works perfectly.
 11. Install an immobilizer in your vehicle.
 12. Install a tracking system in your vehicle.

 

Maak dit moeilik vir motordiewe
Goue reels wat kan help om jou voertuig veilig te hou:

 1. Onthou as jou voertuig met n sekuriteitstelsel uitkom gebruik dit.
 2. Sluit jou voertuig altyd.
 3. Parkeer jou voertuig in n goed beligte gebied.
 4. Parkeer in besige parkeerareas.
 5. Moenie laat waardevolle items op die sit plekke laat le nie.
 6. Hou jou spaar sleutel by jou.
 7. Sit vir jou voertuig ‘n alarm in as hy nie een het nie.
 8. Sit die plakker op wat se jou kar word deur n seker maatskapy beskerm.
 9. Sit n sluitslot op jou stuurwiel en ratkas
 10. Skaf vir jou n motorband slot aan. Dit werk uitstekend.
 11. Sit vir jou voertuig n immobiliseerder in.
 12. Laat instaleer vir jou opsporing stelsel in jou motor.